O nás:Rock Tactical Academy


Všechny kurzy Rock Tactical Academy, jsou vedeny instruktory s mnohaletými zkušenostmi z ozbrojených složek – URNA Policie ČR, Armády České Republiky, Městské Policie a AMF Comando Francouzské cizinecké legie. Naši instruktoři mají také bohaté zkušenosti získané službou mimo území ČR a společnými výcviky se zahraničními jednotkami.Mezi kvalifikace našich instruktorů patří:


- osvědčení Sekce rozvoje druhu sil MO ČR - Instruktor taktického lezeckého výcviku
- osvědčení ŠPO MV pro funkci záchranář
- osvědčení figuranta II. třídy sportovní kynologie
- cvičitel sebeobrany (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
- instruktor fitness (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
- kvalifikace pro Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob (Hospodářská komora České republiky)
- kvalifikace pro Poskytování služeb soukromého detektiva (Hospodářská komora České republiky)
- instruktor pro elektrický paralyzér TASER X 26
- absolvent zdravotnických kurzů ( Záchranná služba, Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany)